Page 1 - kragujevac 2015
P. 1
Недељне новине Крагујевачке у
сарадњи са Издавачком кућом
2x1
Вулкан издаваштво награђују


КЊИГА НА
ПОКЛОН
стр. 41
ISSN 1821-1550Цена 70 дин.
Година VII, Број 291 Излазе четвртком www.kragujevacke.rs 1. јануар 2015. годинеГОДИНА ОЧИМА ЗАСТУПНИКА
РАДНИЧКИХ ИНТЕРЕСА

Радници последња
рупа на свирали
STRANA 14


БОРИС ЈОВАНОВИЋ:
ОДУМИРАЊЕ НА РАТЕ

Лечење пијавицама
и сисање крви
STRANA 25МИРОСЛАВ МИЛЕТИЋ:
СЛУТЊЕ „ИЗ ГЛАВЕ”
Завршићу на лајавцу

STRANA 27ГОДИНА АТЛЕТСКОГ
КЛУБА „РАДНИЧКИ”
Са Бекрићем до
европског трона

STRANA 32
   1   2   3   4   5   6