Page 10 - kragujevac 2015
P. 10


10 Четвртак, 1. јануар 2015. www.kragujevacke.rs
ПодсетникUSPE[NI 2014. ФИЛИП ХОЛЕНДЕР, ИВАНА САВИЋ,
ФУДБАЛЕР
НАСТАВНИЦА
ЕНГЛЕСКОГ
Ovo je bila Дебитант Признање за
у мађарском
најкреативнији
националном
wihova тиму час
На конкурсу Издавачке куће
Крагујев-
„Инглиш бук” млада наставница,
dobra godina чанин Филип која у оквиру школе језика „Вра-
Холендер иг-
бац“ годинама ради са малиша-
нима узраста од
рао је среди-
четири до шест
ном септембра
за мађарски
посебну похва-
национални година, добила
Избор приредила Марија Обреновић тим, селекцију лу за најкреа-
играча млађих од 21. године. Играч тивнији час ен-
Свеједно колики био друштвени хаос, колика немаштина мађарског „Хонведа” раније је био глеског језика.
Час за који
и беспарица, и колективна и појединачна, колико недостајало позиван у све селекције Србије, до је награђена
омладинске, али од тада га нико
подстицаја и радних и стваралачких идеја, увек из сивила изроне није контактирао да игра за нашу не разликује се
вредни, паметни, успешни, креативни, надарени. репрезентацију. ни по чему од било ког часа који
По пропозицијама међународ-
редовно држи, јер се за конкурс
Ове новине су са задовољством увек уступале простор таквим них фудбалских организација, за није посебно припремала, већ је
појединцима или колективима, јер да није њих - слика наше збиље и, Холендера још увек има места у искористила план рада за једну од
нашој сениорској селекцији, и то
наставних јединица. Оно што је ко-
посебно, нада да једном можемо постати боље друштво били би баш мрачни пуне две године, јер право играња мисији посебно запало за око је да
и безперспективни. Следи кратак подсетник о успешним појединцима које за Србију изгубио би тек ако са на- Ивана на часу није класична наста-
вршеном 21 годином одигра неку
вница, већ „другарица која предво-
су „Крагујевачке” током 2014. представиле широј јавности званичну утакмицу за мађарску А ди и организује игру” и кроз забаву
репрезентацију. децу учи енглеском језику.
АЛЕКСАНДАР РУДНИК МИЛАНОВИЋ, МАРКО БАКОВИЋ,
АРХИТЕКТА СТУДЕНТ ДАНИЦА КРСТИЋ, ПЕВАЧИЦА
Ждрал долетео до Милана Светосавска Освојила Нови
Крагујеваки магистар архитектуре и дизајнер постао награда за Пазар, ускоро ће
је лауреат бронзаног трофеја на Петом међународном и Евросонг
конкурсу „А’ дизајн награде” у Милану на којем је нашег ђака
учествовао са пројектом концептуалног дизајна „Ваг- Песма „Молитва“, којом је Марија Ше-
рант” – „Ждрал”. У питању је проје- Награду коју рифовић пре седам година победила на
кат музеја уметности, за који је Ми- Министарство Евросонгу, лансирала је још једну Крагујев-
лановић већ награђиван. просвете сваке чанку на корак од овог такмичења. Даница
На овом интернационалном кон- године додељује Крстић, која је одавно позната по свом славујском гласу, тријумфовала
курсу област дизајна подељена је у за посебан допри- је у полуфиналу избора за српског представника на наредној Евровизији.
чак 105 категорија, а архитектура нос образовању Даница има завидно музичко образовање и прегршт награда на фестива-
је једна од три водеће. На њему је заслужио је због лима традиционалне музике, последњу је освојила у Новом Пазару. Била је
био пријављен 5.641 учесник из 208 одличног успе- и најмлађи солиста Абрашевића. Завршила је средњу Музичку школу „Др
земаља, а у категорији архитектуре ха, примерног Милоје Милојевић“, одсек виолина и тренутно се спрема за пријемни испит
конкурисало је 578 радова. владања, али и на Музичкој академији у Београду, где планира да упише етномузикологију.
учешћа на међународним и на-
ЈЕЛИСАВЕТА ционалним такмичењима. Марко АНА МАКСИМОВИЋ, ЈАНКО ШУШТЕРИЧ,
Баковић, сада студент Рачунарског
НЕДЕЉКОВИЋ, факултета у Београду, прошле го- УЧЕНИЦА ГИМНАЗИЈАЛАЦ
ХАРФИСТКИЊА дине је матурирао у Првој крагује- Бронзана међу У олимпијском
вачкој гимназији као ђак генера-
Заблистала у ције и носилац Вукове дипломе. најбољима у тиму
У град на Лепеници донео је
дому Салијерија бронзану медаљу са Информатичке Србији За ученика
олимпијаде у Аустралији. Награде Прве крагује-
Дванаестогодишња Јелисавета је лани освајао и на Балканској ин- Мала матуранткиња Основне вачке гимназије
Недељковић на Међународном форматичкој олимпијаду у Сараје- школе „Живадинка Дивац” нај- већ сам пласман
такмичењу музичких талената ПЛАНИНАРИ „ЖЕЖЕЉА“ ву, Информатичкој олимпијади у боље је пласирана Крагујевчанка у српски олим-
„Антонио Салијери” у јакој кон- Београду и Међународном матема- на овогодишњем Републичком пијски тим био
куренцији освојила је друго место На врху Алпа тичком такмичењу „Кенгур“. такмичењу из српског језика и је- је изванредан
у својој катего- зичке културе у Тршићу. успех, будући
рији. Јелисавета Крагујевчани Мирослав Мило- НАЈМЛАЂИ Најпрестижније ђачко такми- да то последње
је ученица трећег вановић и Чедомир Николић били КГ ФУДБАЛСКИ чење, који се одржава у оквиру Ву- деценије није
разреда Музич- су део експедиције која се 25. ав- ковог сабора, и даље је задржало пошло за руком ниједном ученику
ке школе и петог густа попела на Монблан. У орга- РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ високе критеријуме, а ове године из крагујевачких школа. Овај мла-
разреда у „Ста- низацији планинарског друштва је окупило 90 ученика осмог и још ди физичар тако је успео да себи
ниславу Сремче- Победа“ из Београда, поред двојице Заблистали у 70 седмог разреда. Да би се за ње- обезбеди пут на светску смотру
вићу”. Харфу је Крагујевчана на пут ка највишем га припремила физичара, која је од 12. до 22. јула
заволела на пр- врху Алпа упутило се још десет селекцији Ана је неколико одржавана у Астани, главном граду
ви поглед, а овај планинара,међу којима су биле и месеци извеж- Казахстана, у екипи са још четво-
доста редак ин- три даме. Западне Србије бала на хиљаде рицом ученика Математичке гим-
струмент изучава За овај подухват припремали задатака, па је назије из Београда.
код професорке су се од октобра прошле године, а од 20 врло теш- На међународној олимпијади
Снежане Јевтић припреме су подразумевале пли- ких питања та- учестовали су такмичари из преко
из Чачка. вање, трчање, аеробне вежбе и све чно одговорила стотине земаља, а Јанко је добио
Да би се уоп- оно што би им помогло да „про- на 17, што јој је похвалу, која је намењена ученици-
ште појавила на овако престижној шире“ плућа и аклиматизују се и донело „брон- ма који су били најближи трећем
смотри морала је да се докаже и на на мањак кисеоника на висини од зану медаљу“. месту.
домаћој сцени. Имала је запажене 4.807 метара.
успехе на неколико такмичења, а У будућности би желели да ос- НАЈУСПЕШНИЈИ
у Сремским Карловцима прогла- воје још неке од планинарских СТУДЕНТИ
шена је за једног од пет највећих трофеја, као што су Елбрус, Кили- Матеја Маринковић из тима
младих талената у Србији. манџаро и Аконкагва. „Вашариште” и његов вршњак Бог-
дан Васковић из „21. октобра” као Доситејеве
ЈОВАНА РИСОВИЋ, РУКОМЕТАШИЦА најмлађи фудбалски репрезента- стипендије
тивци града заблистали на ревијал-
Змајче најбоља играчица ном мечу селекције Западне Србије за петоро
за 2005. годиште.
Супер лиге Њихови тренери кажу да су ма- академаца
ли фудбалери играли добро, оста-
Са само 20 година рукометашица „Радничког“ иза вили одличан утисак и на три меча Стипендије Фонда за младе таленте добило је ове године 67 најбољих
себе има сребрну медаљу са Светског првенства, а ове постигли четири гола, обојица иг- академаца у Србији, међу њима и петоро студената Крагујевчана – Милош
године је други пут за редом проглашена за најбољу рају на месту нападача. Матија је Николић са Факултета инжењерских наука, Тијана Ћировић, студенткиња
играчицу Супер лиге. Изгледа као да је већ тако мла- још као предшколац био најбољи медицине, Небојша Аћимовић са Филолошко-уметничког факултета, Јо-
да остварила све снове, али она каже да после сваког успеха себи постави играч Мини макси лиге, а Богдан вана Радовановић, која студира графички дизајн у Америци и Катарина
више циљеве, који је мотивишу за даље. је ову титулу понео претпрошле Здравковић са Економског факултета.
Иако је играчка каријера тек пред њом, прави планове за даљу будућ- године. Оно што их обојицу краси Доситејеву стипендију у износу од 30.000 динара месечно уручио им
ност. Рукомет не намерава да остави ни када се повуче са терена, већ је тимски дух, а то је по мишљењу је на свечаној додели у ректорату Универзитета у Крагујевцу министар
жели да се опроба као тренер, зато је већ уписала Вишу тренерску школу. тренера и родитеља - најважније. омладине и спорта Вања Удовичић.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15