Page 12 - kragujevac 2015
P. 12


12 Четвртак, 1. јануар 2015. www.kragujevacke.rs
Велика срца


ХУМАНИ И ХРАБРИ 2014.
Доброта је увек победник
У времену велике отуђености међу људима, хуманости, алтруизма, ризиковања сопственог Седмогодишњак
сиромаштва и борбе за лично преживљавање, живота зарад спаса нечијег туђег. из Канаде - за
често нам се чини да је егоизам доминантни Следи избор таквих прича које су ове новине вршњаке 
облик друштвеног понашања. На срећу, увек забележиле током 2014. године, уз кратку
има светих примера људског пожртвовања, поруку: хвала вам и браво! „Постати човек је лепше
него постати краљ”
А.Г. Матош
Приредила Марија Раца
Седмогодишњи Димитрије
Однела га бујица Галић живи у канадском Калга-
рију. Дечак је од родитеља по-
спашавајући другог Инспектор спасао жртву четком године тражио играчку
породичног насиља која кошта 500 канадских до-
„Бој не бије свијетло оружје, већ бој бије срце у јунака” лара, а мајка му је рекла да део
П. П. Његош „Храброст се рађа у мозгу, али је срце одржава” новца мора сам да заради јер
Оноре де Балзак је играчка скупа. Димитрије је
смислио да ће новац да заради
- Одувек сам волео да читам текстове о највећим јунацима године као улични уметник, да црта на
за нама, о људима који су ризиковали животе да би некога спасили, тамошњем уличном фестивалу.
онима који су се нечега одрекли за другога. Упијао бих сваку реч и Пар дана пред фестивал Дими-
све време се питао - да ли бих ја био спреман на такво дело, испри- трије је схватио да та играчка и
чао је почетком децембра порески инспектор Зоран Тодоровић (51) није тако битна и да ће све што
који је на сред улице у центру града спасио смрти жену коју је муж заради поклонити.
хтео да убије шрафцигером. 
- Бог ме искушао, изгледа да могу и ја. Тај човек јесте био млађи
и јачи, али он је имао намеру да убије, ја да браним, бориле су се
демонска и божја сила. Нисам ја деветог децембра у девет ујутру
спасио само њу, спасио сам и себе. Да нисам то учинио, он би је
убио, а ја бих живот про-
вео питајући се да ли сам
могао да спасим тај живот,
каже јунак из Пореске уп-
раве.
Кобног дана Милун К.
Дејан Лазаревић (42), ватрогасац слози и љубави у којој смо живели, (41) напао је шрафциге-
из Тополе, настрадао је 15. маја у своју децу изведемо на пут”.  ром супругу М.К. (37) у
бујици реке Јасенице док је поку- Дејан Лазаревић сахрањен је центру Крагујевца, крај
шавао да спаси живот човека који 18. маја. Ненад Милошевић, ко- тржног центра „Раднич-
се од набујале реке склонио на др- мандир Ватрогасно- спасилачке ки”. Инспектор Тодоро-
во. Лазаревић је радио читаву ноћ. бригаде Крагујевац, опростио се вић, који се затекао на
У моменту када је пред јутро завр- од колеге:  лицу места напао је си-
шио смену и пошао кући, стигао је - Хвала ти за хуманост и племе- леџију, „бацио” га на зид
још један позив. Мештанин села Го- нитост коју си исказао за ових 17 зграде тржног центра и
рович пошао је на посао бициклом, и по година стотину пута. Данас тако спасио жену која је
друмом којим је већ дивљала буји- када су у Србији сви хероји, ти си већ избодена девет пута.
ца. Вода га је бацила са бицикла у наш херој над херојима и симбол Својим делањем дао јој је
вир. Он се дочепао дрвета и на ње- борбе за живот рекао је тада Ми- времена да побегне у фри-
му чекао помоћ.  лошевић.  зерски салон и сакрије се.
Ватрогасац Лазаревић стигао је Скупштина општине Топола Нападача је касније ухап-
на лице места са колегом и одмах је за испољену храброст и дело сила полиција. 
загазио у воду. Минут касније, пао личног херојства Дејану Лазаре- Жена је десетак дана на-
је и нестао заувек. По свој прили- вићу доделила постхумно одлико- кон напада посетила свог - Ја сам написао на папиру да
ци, бујица му је измакла тло под вање општине- сребрњак Пресвете спасиоца и, грцајући у поклањам своје цртеже, а они који
ногама, а када је пао вир га је у Богородице. сузама заједно са њим, ре- желе могу да оставе донацију за
моменту однео. Тело ватрогасца Министарство унутрашњих по- кла- хвала за мој живот. За децу из Србије. Највише су ми
пронађено је у шипражју дан кас- слова је пре месец дана запослило то му није захвална само цртежа купили родитељи мојих
није. Драгана, супруга Дејана Ла- Дејановог сина, који је наставио напанута жена, већ и њене школских другова и ја сам им на
заревића, само је прошапутала: очевим стопама и сада је ватро- три ћерке. томе много захвалан, испричао
„Требало је да нас двоје заједно, у гасац у Тополи.  је Димитрије како је у Калгарију
текла његова акција. 
Малишан је летос са баком,
Металци тајно помажу крсту, рекла је да у те две фирме деци са сметњама у развоју, објас- Крагујевчанком, посетио Прихва-
нила је Марица Патрногић. 
радници сваког месеца, након што
тилиште за децу и својим друга-
„Да десна не зна шта је дала лева” приме плату, одвоје минимално по Зоран М. (41) примио је ове рима купио најпотребније у вред-
Библија  500 динара за Црвени крст.  године помоћ тајновите групе ности од око 200 долара. 
- Временом је круг хуманитара- радника. Он је удовац од априла, На питање како ће сада купити
Радници две крагујевачке фир- парама помогне породице којима ца проширен и на њихове прија- живи са родитељима, отац је деча- дуго жељену скупу играчку, Дими-
ме показали су ове године шта је помоћ најпотребнија. Колико су теље и комшије и још се шири. То ку од 11 година који је патуљастог трије је рекао:
значи библијско „кад чиниш ми- год „Крагујевачке” молиле надлеж- траје читаве ове године. Радници раста и не може да хода.   - Није у реду ја да купим иг-
лостињу, да не зна левица твоја не у Црвеном крсту да од радни- скупе 15 до 20 хиљада месечно. Ми - Захвалан сам им за сваки ди- рачку, а неко дете нема за хра-
шта чини десница твоја”.  ка добију дозволу за објаву имена предложимо породицу којој је тај нар који су одвојили за мене, што ну. Имаћу ја друге играчке, а и
Радници два приватна страна фирми, одговор је остао негати- новац најнеопходнији и они помоћ су уопште мислили да постоје љу- да немам, ја имам маму и тату,
предузећа месецима скупљају но- ван. Марица Патрногић, задужена њима упуте. Помоћ је увек првен- ди којима ће због тог новца свану- а многа деца у Прихватилишту
вац који дају Црвеном крсту да тим за односе са медијима у Црвеном ствено била намењена за бригу о ти, рекао је Зоран М.  немају. 


Дали другу кожу

“У добру је лако добар бити, на муци се познају јунаци”
П. П. Његош
Никола Петровић (26), Милош Ђукић бити тешко покретни. На питање да ли је
(26) и Никола Барјактаровић (22) дали су у болело, Милош је тада рекао да би га више
јулу своју кожу другу Стефану Минићу (25) болело да није то учио. 
који је у несрећи задобио тешке опекотине. - Нама су скидане траке коже са бутина.
Упркос надљудском настојању тројице дру- Крварили смо два дана, завоји су нам мења-
гова и породице повређеног младића, он је ни на сат, два. Били смо потпуно непокрет-
због тешких повреда преминуо.  ни, са фиксираним ногама. До изласка из
Стефан Минић тешко је повређен када болнице, десет дана примали смо инјекције
је на плинском решоу покушао да скува против болова, испричао је тада Милош. 
кафу, а решо се запалио. Никола Петро- Најмлађи донор Никола Барјактаро-
вић тада је без речи пристао да буде донор. вић (22) покренуо је и велику акцију при-
Одмах је алармирао другове и комшије купљања новца за Стефанове даље опера-
Милоша и Николу. Лекари у Београду пре- ције и вештачку кожу. На жалост, тројица
дочили су им да ће то болети, да ће дуго јунака изгубила су друга и комшију. 
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17