Page 16 - kragujevac 2015
P. 16


16 Четвртак, 1. јануар 2015. www.kragujevacke.rs
Рејтинг


СРБИ НА РАНГ ЛИСТАМА
У врху међу лошима, на зачељу међу добримаКако нас други виде и мере, где смо на разним листам и статистикама питање је на које у време информационих
технологија није тешко одговорити. Гледано по томе како стојимо на разним ранг-листама, Србија је сиромашна,
корумпирана земља чији се становници лоше лече, пуно пуше и пију, воле оружје, али не и кондоме, вози се
лошим путевима, беже из земље…Али Србија је ипак домовина Новака Ђоковића и земља која има 10 милиона
претплатника мобилних телефона, првак региона по коришћењу друштвених мрежа


Са 500.000 избеглица из Хр-
1. Новак Ђоковић најбољи је спортиста света за 2014. годину у 1.
ватске и БиХ и око 220.000
интерно расељених лица са
избору Спортске академије Сједињених Америчких Држава.
Најбољи српски тенисер свих времена и светски број један КиМ Србија је држава са највише
ласкаву титулу изборио је у изузетно јакој конкуренцији. Одмах иза избеглица и интерно расељених
Ђоковића нашао се кенијски атлетичар Денис Кимето, док је треће лица у Европи.
место заузео један од најбољих фудбалера света, играч Барселоне
Лионел Меси.
2. Србија је друга на свету по
количини наоружања грађа-
на. На врху светске листе
која приказује које државе имају
3. У анализи коју је спровео 91. У најновијем извештају највећу количину наоружања
Институт Кејто са седиш-
Светске банке „Дуинг
друштво нам праве САД и Јемен.
тем у Вашингтону, Србија се бизнис 2015.“ о прог- Бројке, наиме, кажу да на сваких
нашла на трећем месту по индек- нози услова пословања за 2015. 100 Американаца иде 94,3 комада
су сиромаштва међу 90 држава. годину међу 189 земаља у свету ватреног оружја, код Срба 58,2, а
Као главни разлог наводи се сто- Србија је заузела 91. место, што је код Јеменаца 54,8 комада. У којој
па незапослености. Листу пред- пад са овогодишње 77. позиције, мери је ова статистика поража-
води Венецуела са индексом 79,4, док је од земаља у региону лошије вајуће говори чињеница да нијед-
а следе Иран са индексом 61,6 и пласирана једино БиХ, која је на на друга земља нема више од 50
Србија са индексом 44,8. 107. месту. цеви на сто становника.
1. Ако би Србија добила улаз- 3. Са укупно 90 политичких По броју самоу-
странака, колико их је у Ср-
ницу за Европску унију,
бистава Србија у
била би најсиромашнија бији било регистровано по- 13.
чланица са стопом сиромаштва четком 2014. године, заузимала је свету заузима вр-
од 24,6. Према званичним пода- треће место у региону. Апсолутни ло високо 13. место. Према
цима Републичког завода за ста- рекордер међу бившим југосло- броју почињених самоуби-
тистику, 1,8 милиона становника венским републикама је БиХ, у става на 100.000 становни-
Србије, односно сваки четврти којој су активне 183 поличке пар- ка Србија са стопом од 16,6
грађанин, живи на граници си- тије. Испред нас је и Хрватска, заузима високо седмо место
ромаштва. „Лидерску” позицију која има 112 странака, а следе у односу на данашње земље
Србија држи испред презадуже- Македонија са 53, Црна Гора са чланице ЕУ. Највећу сто-
не Грчке, у којој је сиромашно 45, док их у Словенији делује 30. пу имају Литванија (29,4),
23,1 одсто становништва, а следе Иначе, према незваничним проце- Мађарска (21,7) и Летонија
Румунија са 22,6 одсто, Шпанија нама, око милион грађана Србије (18,2), док медитерански на-
са 22,2 и Бугарска са 21,2 одсто има чланску карту неке поли- роди имају традиционално
сиромаштва. тичке странке. најмање стопе суицида. Ев-
ропски куриозитет је Данска
полуаутономна провинција
Гренланд у којој се већ не-
3. 7. Са просеком од 1.18 колико деценија одржава
Србија се налази на не-
славном трећем месту
испијених кафа по ста-
највиша стопа самоубистава
новнику дневно Србија
по стопи незапосле-
ности у Европи. Већу стопу заузима 7. место у свет међу на свету од чак 100 и више
случајева на 100.000 станов-
имају само Грчка и Шпанија. потрошачима овог напитка. ника годишње.
У Грчкој је незапослено 26,8 Истраживање која је спрове-
одсто, док је стопа незапос- ла компанија за истраживање
лености у Шпанији 25,3 од- тржишта Еуромонитор из Лон-
сто. Међународни монетарни дона о томе где живе највећи
фонд за Србију 2015. године уживаоци кафе показало је да 1. Србија је прва у Европи по
прогнозира незапосленост од су то Холанђани са 2.4 попије- стопи обољевања и умирања
21,8 одсто, чиме ће се земља не кафе по особи у једном дану, од рака грлића материце.
учврстити на самом врх ев- што је скоро равно дневној пот- Дијагноза овог малигног тумора го-
ропских неславних рекорде- рошњи Америке, Велике Бри- дишње се у Србији постави код око
ра. Пре кризе незапосленост таније, Шпаније и Француске 1.400 жена, док више од 500 жена
у Србији је била око 14 одсто. заједно. На последњем месту се сваке године умре од те болести.
је Нигерија са 0.002 попијених У развијеним земљама рак грлића
кафа у дану по особи материце је стављен под контролу,
а у Србији су превентивни програ-
ми недовољно заступљени и недо-
85. Лист „Форбс” објавио је своју годишњу листу најбољих држава вољно развијени, док је свест жена
о значају редовних прегледа на
за пословање, према којој се Србија нашла 85. месту међу 146
држава у којима је „Форбс” спровео истраживање на основу ниском нивоу.
11 критеријума, међу којима су и стање на берзи, пореска политика,
власничка права, технологија и иновације и права и заштита инвести-
тора. Србија је овим рангирањем учврстила позицију најгоре земље за
бизнис у поређењу са државама насталим распадом СФРЈ јер је Слове- 4. Са 19 литара чистог алкохола које годишње попије сваки
нија заузела 14. место, Македонија је на 31. позицији, Црна Гора је на наш становник старији од 15 година Србија се налази на
48., Босна и Херцеговина на 84. месту. четвртом месту у Европи по потрошњи алкохолних пића.
Према подацима Светске здравствене организације у Србији уг-
СЕКСУАЛНА ЗАШТИТА лавном пију мушкарци, и то преко 27 литара чистог алкохола у
току једне године. Такође, према подацима СЗО, пиво је постало
омиљено пиће у Србији око 2005, док је до тада већина Срба радије
Срби не воле кондоме пила јача пића.
Иако све земље региона, осим Румуније, имају мању потрошњу
Иако за себе мисле да су најбољи љубавници, Срби годишње потроше алкохола по глави становника од нас, становници Србије не могу
само 1,42 кондома по глави становника, показало је Дурексово истра- се „похвалити” рекордном количином алкохола у крви. Наиме,
живање. Брига о заштити у земљама домаћи рекорд од 5,5 промила алкохола колико је у крви имао
у региону је дупло већа, па се тако возач из Ужица далеко је испод 7,7 промила Хрвата из Макарске и
у суседној Бугарској, која 10,24 промила које је имамо, и преживео, један пољски бескућник.
има и сличан број Иначе, апсолутни рекорд држи, такође, Пољак из Вроцлава коме
становника, прода је измерено невероватних 14,8 промила. Овај рекордер није умро
3,53 презерватива по од последица тровања алкохолом, већ је пар дана касније подлегао
глави становника, у
Мађарској 3,07 кома- ранама задобијеним у саобраћајној несрећи коју је изазвао возећи
да, а у Хрватској 2,61 у пијаном стању.
кондом.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21