Page 17 - kragujevac 2015
P. 17www.kragujevacke.rs Четвртак, 1. јануар 2015. 17
Рејтинг


СРБИ НА РАНГ ЛИСТАМА ДОБРО РАНГИРАНИ СПОРТИСТИ
У врху међу лошима, на зачељу међу добрима Одбојкашице друге, одбојкаши трећи


На ранг лис-
ти репрезента-
ција Европске
одбојкашке
конфедерације,
у обе конку-
2. 14. 94. Србија је за седам места ренције, прва
Према извештају Свет-
По броју умрлих од рака
плућа Србија је на другом
ског економског фору-
поправила позицију на
три места зау-
глобалној листи конку-
ма, Србија се налази на
месту у Европи. Ово међу-
тим не значи да становници на- 141. месту по одливу мозгова на рентности Светског економског зимају Србија,
Русија и Ита-
ше земље највише оболевају од ранг-листи од 144 земље. Иза нас форума за 2014. и заузела 94. ме- лија.
ове врсте карционома јер смо по су само Бурунди, Хаити и Алжир. сто међу 144 државе. Скок са 101. Женска се-
броју оболелих на 16. месту у Према грубим проценама, у бе- места на листи за 2013. Србија је ниорска реп-
Европи, што је средина европске лом свету се налази више од 5.000 забележила на основу повећања р е з е н т а ц и ј а
листе. Велика стопа смртности доктора наука из Србије и исто то- вредности индекса глобалне конку- Србије је на најновијој ранг листи ЦЕВ на другом месту са 224 бо-
првенствено је последица касног лико младих истраживача. рентности са 3,8 на 3,9 , наводи се да, колико има и Италија. На првом месту је Русија са 334 бода. Од
откривања болести. у извештају који је објавила Фон- четвртог до десетог места су: Турска (318), Немачка (314), Холан-
дација за развој економске науке дија и Пољска (по 274), Беглија и Хрватска (по 258) и Бугарска (252).
Мушка сениорска репрезентација Србије је тренутно трећа са 324 бода.
(ФРЕН). Најконкурентинија земља
1. Са годишње обављених 78. Према годишњем у свету је Швајцарска, а на Запад- Прва је Русија са 336 бодова, а друга Италија са 332. Од четвртог до
десетог места налазе се Пољска (318), Бугарска (312), Немачка (286),
извештају међуна-
између 150 и 200 хиљада
ном Балкану лидер је Македонија.
абортуса Србија већ годи- родне невладине Француска (282), Финска (270), Белгија (256) и Словачка (252).
нама држи прву позицију у Ев- организације Транспаренси
ропи. Разлози, према проценама интернешнел о корупцији, 2. Журнал Америчке медицин-
здравствених стручњака, леже у Србија се налази на 78. мес- ске асоцијације објавио је да 1. Србија је неславни рекордер у смртности од тумора и болести
чињеници да наше жене углавном ту од 175 земаља на листи у Србији има 27 одсто пуша- крви и крвотока на 100.000 становника. Према подацима за 2010.
не користе савремена средства што је пад за пет места у ча и да се према порасту њиховог наша земља не само што заузима забрињавајуће прво место по
контрацепције. Стопа прекида односу на прошлу годину броја од 0,6 одсто годишње између броју смртних случајева од ових болести, него је тај број значајно
трудноће знатно је нижа у другим када смо се налазили на 72. 1980. и 2012. наша земља налази испред одговарајућих величина за остале земље чланице и ЕУ.
земљама западне Европе, у који- месту. Од земаља у региону на другом месту у свету, после Ли-
ма жене захваљујући коришћењу лошији резултат забележиле тваније.
контрацептивних мето- су само Босна и Херцегови- Највећи проценат пушача 35. Србија је две године за редом последња на листи 35 ев-
да избегавају нежељене на, која је на 80. и Албанија имају Источни Тимор (61 одсто) ропских земаља по квалитету здравствене заштите, по-
трудноће. на 110. месту, док су мање и Индонезија (57 одсто). Према казује Европски здравствени потрошачки индекс. Према
корумпиране Хрватска која подацима објављеним у свет- овом истраживању, здравствени показатељи су рангирани у укупно
је заузела 61. место, Маке- ском Атласу дувана, један пушач у 48 тачака, које су обухватиле шест подручја: поштовање права
донија која је на 64. месту и из Србије током године попуши пацијената и информисаност, време чекања на поједине операције
Црна Гора на 76. позицији. 2.861 цигарету, грађанин Босне и и прегледе, исходи по здравље, превенција и доступност услуга
Херцеговине 600 мање, а пушач које се пружају, фармацеутска средства која добијају болесници,
из Хрватске годишње конзумира а први пут ове године рангирана је и област превенције.
1.621 цигарету.
6. Захваљујући савршеном 29. На табели европских 1. Са нивоом одсутности с
посла и лажних боловања
мегабогаташа Србија
споју словенских и медите-
ранских гена који им је по- је на 29. месту. Према који је у Србији виши за
дарио идеалне пропорције, због извештају о глобалном ултра- скоро 35 посто од просека земаља
дугих ногу, заобљених бокова и богатству за 2014. годину који региона, а чак 59 одсто од просе-
равног стомака, Српкиње заузи- су заједнички саставиле „Wе- ка земаља Европске уније, Србија
мају шесто место на листи најле- алтх-X”, водећа светска фирма је рекордер по броју лажних бо-
пших жена света, према избору за прикупљање података о наји- ловања, показују резултати ис-
портала Дестинатионспоинт.нет. мућнијима са седиштем у Син- траживања Мреже за пословну
Прво место заузимају Бразилке, гапуру, и швајцарска банка УБС, подршку. Као разлог за то наводе
које су карактеристичне по „ат- специјализована за управљање се нереформисан здравствени
рактивним телима и спортском имовином богатих, на листи систем, висок степен корупције и
изгледу”, друге су Рускиње, на људи чија имовина премашује недостатак контроле лекара који
трећем месту су Венецуеланке, 30 милиона евра налази се 105 одобравају боловања.
а испред Српкиња су и Индијке и грађана Србије. Иако се земља
Швеђанке. бори са рецесијом, број ултра- 1. Захваљујући податку да се у
богаташа увећан је у односу на Србији сваке године регис-
трује 16.000 адолесцентских
2013. када их је били 100. Нај- трудноћа, а више од 90 одсто зато
богатији Србин је власник „МК
1. Србија је прва земља по морта- Груп” Миодраг Костић, чије што је непланирано и нежеље-
литету и последња по наталитету
но заврши абортусом, Србија је
се богатство процењује на 520
у Европи. Једна од десет држава милиона евра. Костић је други водећа земља у Европи по броју
са најстаријим становништвом на све- најбогатији бизнисмен у регио- малолетничких трудноћа. Незва-
ту. У нашој земљи сваке године умре ну, иза власника хрватског „Аг- ничне процене, међутим, кажу да
30.000 људи више него што се роди рокора” Ивице Тодорића, који је ову бројку треба помножити са
беба. „тежак” 735 милиона евра. шест јер се велики број адолес-
центкиња опредељује да абортус
изврши тајно.
1. Србија је највећи корисник друштвених мрежа у региону, а Водећа европска организа-
седми у Европи, одмах после Исланда, Норвешке, Малте, Дан-
ске, Шведске и Велике Британије. До овог закључка дошло се 2. ција која се бави питањем
упоредном анализом података најзаступљенијих светских платфор- утицаја животне средине
ми за аналитику друштвених мрежа, који показују да готово сваки на здравље у ЕУ (ХЕАЛ) објави-
други становник Србије има отворен профил на друштвеним мре- ла је алармантне податке према
жама, што је доста изнад европског просека. којима је Србија налази на дру-
Подаци Европске комисије о електронским комуникацијама у гом месту међу најзагађенијим
домаћинствима у ЕУ такође показују да Србија, са 126 корисника земљама у Европи, док црногор-
на 100 становника, и даље предњачи у односу на ЕУ по броју ко- ски град Пљевља држи примат
рисника интернета, пошто њихов удео износи у Европи 91 одсто. међу градовима


КЛУПСКА ЕВРОПСКА ТАКМИЧЕЊА 120.
На листи Свет-
Једна победа на 32 утакмице ског економског
форума Србија
је по квалитету путева на 120.
ФК Партизан је један од најгорих у по- месту од укупно 140 земаља.
следњих 10 сезона у Лиги Европе и Лиги шам- Испред ње су чак и Намибија,
пиона, пошто је у претходној деценији оства- Гана и Шри Ланка. У односу
рио само један тријумф на чак 32 утакмице! на окружење горе позиције
Поређења ради, хрватска Ријека, фински Хелсинки заузеле су Румунија, Бугарска
или азербејџански Карабаг, клубови које је Партизан и Босна и Херцеговина, док је
својевремено с лакоћом и убедљиво побеђивао, само Хрватска у самом светском
у 2014/15. су освојили два, односно три бода мање врху, на 29. месту, Словенија
него црно-бели у претходних десет сезона. 38, Албанија 59, а Македонија
Партизан је у претходних 10 сезона четири пута остао без такми- 109.
чења у групној фази, а црно-беле су сваки пут избацивали тимови
из Израела, Ирске, Бугарске и Израела. Тако су Артмедија, АПО-
ЕЛ, АЕЛ, Фенербахче, Генк и два пута Лудогорец коштали Партизан
пласмана у Лигу шампиона, док су Петак Тиква, Шамрок и Тун заус-
тавили црно-беле на последњој степеници ка Лиге Европе. Приредила:
Јаворка Станојевић
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22